Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Изграждане на многофункционален спортен комплекс към Център за грижа за младежи в риск в УПИ II-спортни дейности публичен достъп, кв. 2 по плана на Спортен комплекс „Отдих и култура“, гр. Пловдив

Поръчка №: 20150126AvJC779865

Дата на връщане/задържане: 2015-06-12 10:00:00

Към контрагент: "МСПОРТ ПРО” ЕООД

Размер на плащане: 10000.00

Основание за връщане/задържане на гаранцията:

Гаранцията е освободена на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП.


<-- Обратно към поръчката