Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Изграждане на многофункционален спортен комплекс към Център за грижа за младежи в риск в УПИ II-спортни дейности публичен достъп, кв. 2 по плана на Спортен комплекс „Отдих и култура“, гр. Пловдив

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-01-30 13:23:00
№ 20150126AvJC779865

Описание:

Предмет на обществената поръчка е извършването на СМР, свързани с изграждане на многофункционален спортен комплекс към Център за грижа за младежи в риск в УПИ II-спортни дейности публичен достъп, кв. 2 по плана на Спортен комплекс „Отдих и култура“, гр. Пловдив. Строежът на обекта е ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи. От главния архитект на Община Пловдив има издадено разрешение за строеж № 94 от 26.04.2013г., допълнено със Заповеди № 42 от 24.04.2014г. и № 128 от 24.11.2014 г. Обекта е с поетапно строителство като предмета на настоящата поръчка обхваща втори етап – първи подетап (многофункционално спортно игрище с трибуни) и трети етап (фитнес на открито със слънцезащитна тента) на строителството.


Документи
26132015301301_DOCUMENTACIA-ALL-IN.pdf
26302015301301_PRILOJENIA-OBRAZCI-DOCX-XLS.rar

ПубликацияДата
Решение за промяна и променени документи 2015-02-13 11:51:00
Разяснения 2015-02-17 13:51:00
Разяснения 2015-03-04 13:56:00
Протокол №2 от работата на комисията по чл. 68, ал. 7 от ЗОП 2015-03-24 16:07:00
Съобщение за отваряне не ценовите оферти 2015-04-22 10:29:00
Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисията 2015-05-11 14:06:00
Информация за изпълнението на договор №15ДГ515 2015-12-09 09:03:00
Освобождаване на гаранция за изпълнение 2015-12-09 13:19:00
Договор № 15ДГ515 От дата: 2015-06-11 2015-06-12 11:24:00
Плащане по договор №: 15ДГ515 От дата: 2015-06-11 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ515 От дата: 2015-06-11 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ515 От дата: 2015-06-11 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ515 От дата: 2015-06-11 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ515 От дата: 2015-06-11 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Изграждане на многофункционален спортен комплекс към Център за грижа за младежи в риск в УПИ II-спортни дейности публичен достъп, кв. 2 по плана на Спортен комплекс „Отдих и култура“, гр. Пловдив 2015-06-01 09:29:09
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Изграждане на многофункционален спортен комплекс към Център за грижа за младежи в риск в УПИ II-спортни дейности публичен достъп, кв. 2 по плана на Спортен комплекс „Отдих и култура“, гр. Пловдив 2015-06-01 09:29:47
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Изграждане на многофункционален спортен комплекс към Център за грижа за младежи в риск в УПИ II-спортни дейности публичен достъп, кв. 2 по плана на Спортен комплекс „Отдих и култура“, гр. Пловдив 2015-06-15 10:11:21

<-- Обратно към поръчки