Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни ж

Тип поръчка: Рамково споразумение

Дата: 2015-03-10 15:55:25
№ 20150309Hlpe1033865

Описание:

„Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по две обособени позиции, както следва:

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 ”Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане”

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2” Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството”Документи
59562015101503_Профил на купувача.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-03-18 15:25:00
Отговор на въпрос 2015-03-31 14:25:00
Отговор на въпрос 2015-04-08 14:00:00
Отговор на въпрос 2015-04-15 17:00:00
Решение за изменение 2015-04-15 17:05:00
Протокол №1 2015-05-21 16:20:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2015-06-05 14:14:00
Промяна на датата на отваряне на ценови предложения 2015-06-08 17:06:00
Протокол №3 от работата на комисията 2015-06-08 17:08:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2015-06-16 11:12:00
Решение 15РОП21(16) от 20.07.2015 г. и протоколи от работата на комисията 2015-07-20 10:16:00
Освобождаване на гаранции за участие 2015-08-10 14:25:00
Покана за представяне на оферти и приложения №1 - №4 2015-10-15 16:01:00
Съобщение за отваряне на оферти 2015-10-20 10:25:00
Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисията 2015-11-04 14:57:00
Покана за представяне на оферти и 15РОП21 (89) и приложения №1-№4 2015-11-04 16:04:00
Ценово предложение обект 1 2015-11-06 09:52:00
Съобщение за отваряне на оферти 2015-11-09 15:07:00
Уведомление за освобождаване на гаранции 2015-10-09 14:30:00
Протокол от работата на комисията и Решение №15РОП21-91 от 23.11.2015 г. 2015-11-23 14:05:00
Решение №15РОП21-105 за определяне на изпълнител 2016-01-07 16:27:00
Покана 15РОП21-116 2016-06-07 14:58:00
Решение за избор на изпълнител и протокол от работата на комисията 2016-07-13 13:55:00
Частично прекратяване 2016-10-03 13:28:00
Покана за представяне на оферти 2016-10-20 16:25:00
Решение за избор на изпълнител №15РОП21 - 149 от 04.11.2016 г. и протокол от работата на комисията 2016-11-04 15:11:00
Покана за представяне на оферти по обособена позиция №2 на поръчката 2017-02-08 15:58:00
Решение №15РОП21-168 от 28.02.2017 г. и протокол 2017-02-28 15:33:00
Покана за представяне на оферти и приложения 2017-04-19 16:25:00
Решение за избор на изпълнител №15РОП21/187 от 19.06.2017 г. и протокол от работата на комисията 2017-06-19 15:25:00
Покана за представяне на оферти по обособена позиция №2 на поръчката 2017-07-05 16:19:00
Покана с изх.№15РОП21/197/02.08.2017 г. и приложения 2017-08-02 15:41:00
Решение 15РОП21-198 от 08.08.2017 г. и протокол от работата на комисията 2017-08-08 16:55:00
Решение 15РОП21-201 от 16.08.2017 г. и протокол от работата на комисията 2017-08-16 15:09:00
Договор № 15ДГ819 От дата: 2015-09-01 2015-09-23 14:45:00
Договор № 15ДГ820 От дата: 2015-09-01 2015-09-23 16:00:00
Договор № 15ДГ824 От дата: 2015-09-01 2015-09-23 16:00:00
Договор № 15ДГ825 От дата: 2015-09-01 2015-09-23 16:05:00
Договор № 15ДГ829 От дата: 2015-09-02 2015-09-23 16:10:00
Договор № 15ДГ838 От дата: 2015-09-03 2015-10-01 09:13:39
Договор № 15ДГ850 От дата: 2015-09-07 2015-09-23 16:15:00
Договор № 15ДГ851 От дата: 2015-09-07 2015-09-23 16:15:00
Договор № 15ДГ852 От дата: 2015-09-07 2015-09-23 16:15:00
Договор № 15ДГ856 От дата: 2015-09-09 2015-10-01 09:20:00
Договор № 15ДГ857 От дата: 2015-09-09 2015-10-01 09:22:00
Договор № 15ДГ858 От дата: 2015-09-09 2015-10-01 09:23:00
Договор № 15ДГ859 От дата: 2015-09-09 2015-10-01 09:25:00
Договор № 15ДГ860 От дата: 2015-09-09 2015-10-01 09:27:00
Договор № 15ДГ862 От дата: 2015-09-09 2015-10-01 09:28:00
Договор № 15ДГ871 От дата: 2015-09-09 2015-10-01 09:30:00
Договор № 15ДГ873 От дата: 2015-09-09 2015-10-01 09:32:00
Договор № 15ДГ883 От дата: 2015-09-12 2015-10-01 09:33:00
Договор № 15ДГ884 От дата: 2015-09-12 2015-10-01 09:35:00
Договор № 15ДГ885 От дата: 2015-09-12 2015-10-01 09:37:00
Договор № 15ДГ896 От дата: 2015-09-16 2015-10-01 09:37:00
Договор № 15ДГ897 От дата: 2015-09-16 2015-10-01 09:39:00
Договор № 15ДГ898 От дата: 2015-09-16 2015-10-01 09:41:00
Договор № 15ДГ902 От дата: 2015-09-17 2015-10-01 09:44:00
Договор № 15ДГ903 От дата: 2015-09-17 2015-10-01 09:46:00
Договор № 15ДГ987 От дата: 2015-10-05 2015-10-08 10:00:00
Договор № 15ДГ991 От дата: 2015-10-06 2015-10-08 10:05:00
Договор № 15ДГ992 От дата: 2015-10-06 2015-10-08 10:10:00
Договор № 15ДГ993 От дата: 2015-10-06 2015-10-08 10:10:00
Договор № 15ДГ1189 От дата: 2015-12-03 2015-12-22 13:00:00
Договор № 15ДГ1190 От дата: 2015-12-03 2015-12-22 13:00:00
Договор № 15ДГ1191 От дата: 2015-12-03 2015-12-22 13:05:00
Договор № 15ДГ1222 От дата: 2015-12-17 2016-01-04 08:59:00
Договор № 15ДГ1223 От дата: 2015-12-17 2016-01-04 09:02:00
Договор № 15ДГ1224 От дата: 2015-12-17 2016-01-04 09:07:00
Договор № 15ДГ1225 От дата: 2015-12-17 2016-01-04 09:10:00
Договор № 15ДГ1227 От дата: 2015-12-17 2016-01-04 09:12:00
Договор № 15ДГ1231 От дата: 2015-12-17 2016-01-04 09:15:00
Договор № 15ДГ1232 От дата: 2015-12-17 2016-01-04 09:17:00
Договор № 15ДГ1234 От дата: 2015-12-17 2016-01-04 09:19:00
Договор № 15ДГ1235 От дата: 2015-12-17 2016-01-04 09:22:00
Договор № 15ДГ1236 От дата: 2015-12-17 2016-01-04 09:25:00
Договор № 15ДГ1237 От дата: 2015-12-17 2016-01-04 09:27:00
Договор № 15ДГ1238 От дата: 2015-12-17 2016-01-04 09:29:00
Договор № 15ДГ1226 От дата: 2015-12-17 2016-01-07 09:28:00
Договор № 15ДГ1256 От дата: 2015-12-22 2016-01-07 09:30:00
Договор № 15ДГ1276 От дата: 2015-12-29 2016-01-07 09:31:00
Договор № 15ДГ1277 От дата: 2015-12-29 2016-01-07 09:32:00
Договор № 15ДГ1242 От дата: 2015-12-18 2016-01-07 09:35:00
Договор № 15ДГ1257 От дата: 2015-12-22 2016-01-08 08:38:00
Договор № 15ДГ1258 От дата: 2015-12-22 2016-01-08 08:40:00
Договор № 15ДГ1278 От дата: 2015-12-29 2016-01-08 08:59:00
Договор № 15ДГ1228 От дата: 2015-12-17 2016-01-08 09:00:00
Договор № 15ДГ1259 От дата: 2015-12-22 2016-01-08 09:02:00
Договор № 15ДГ1233 От дата: 2015-12-17 2016-01-08 09:03:00
Договор № 15ДГ1243 От дата: 2015-12-18 2016-01-08 09:05:00
Договор № 15ДГ1260 От дата: 2015-12-22 2016-01-08 09:06:00
Договор № 15ДГ1279 От дата: 2015-12-29 2016-01-08 09:08:00
Договор № 15ДГ1244 От дата: 2015-12-18 2016-01-08 09:09:00
Договор № 15ДГ1245 От дата: 2015-12-18 2016-01-08 09:12:00
Договор № 15ДГ1261 От дата: 2015-12-22 2016-01-08 09:13:00
Договор № 15ДГ1262 От дата: 2015-12-22 2016-01-08 09:14:00
Договор № 15ДГ1246 От дата: 2015-12-18 2016-01-08 09:17:00
Договор № 15ДГ1247 От дата: 2015-12-18 2016-01-08 09:18:00
Договор № 15ДГ1263 От дата: 2015-12-22 2016-01-08 09:20:00
Договор № 15ДГ1280 От дата: 2015-12-29 2016-01-08 09:21:00
Договор № 15ДГ1281 От дата: 2015-12-29 2016-01-08 09:22:00
Договор № 15ДГ1229 От дата: 2015-12-17 2016-01-08 09:23:00
Договор № 15ДГ1282 От дата: 2015-12-29 2016-01-08 09:25:00
Договор № 15ДГ1248 От дата: 2015-12-18 2016-01-08 09:26:00
Договор № 15ДГ1249 От дата: 2015-12-18 2016-01-08 09:27:00
Договор № 15ДГ1250 От дата: 2015-12-18 2016-01-08 09:28:00
Договор № 15ДГ1283 От дата: 2015-12-29 2016-01-08 09:29:00
Договор № 15ДГ1251 От дата: 2015-12-18 2016-01-08 09:30:00
Договор № 15ДГ1230 От дата: 2015-12-17 2016-01-08 09:32:00
Договор № 15ДГ1264 От дата: 2015-12-22 2016-01-08 09:33:00
Договор № 15ДГ1265 От дата: 2015-12-22 2016-01-08 09:34:00
Договор № 15ДГ1252 От дата: 2015-12-18 2016-01-08 09:36:00
Договор № 15ДГ1253 От дата: 2015-12-18 2016-01-08 09:38:00
Договор № 15ДГ1254 От дата: 2015-12-18 2016-01-08 09:39:00
Договор № 16ДГ79 От дата: 2016-02-04 2016-02-24 15:06:00
Договор № 16ДГ99 От дата: 2016-02-10 2016-02-24 15:08:00
Договор № 16ДГ101 От дата: 2016-02-10 2016-02-24 15:10:00
Договор № 16ДГ744 От дата: 2016-08-19 2016-09-11 14:20:00
Договор № 16ДГ749 От дата: 2016-08-24 2016-09-11 14:25:00
Договор № 16ДГ752 От дата: 2016-08-26 2016-09-11 14:30:00

<-- Обратно към поръчки