Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни ж

Съобщение за отваряне на оферти

Дата: 2015-10-20 10:25:00

Описание:

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           

            Уведомявам всички лица, че офертите получени на основание чл. 93б, ал. 3 от ЗОП за участие в процедура за сключване на договор в следствие на сключено Рамково споразумение с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по обособена позиция №1 ”Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане”, ще се отворят публично на 23.10.2015 г. (петък) от 14:00 часа, в сградата на Община Пловдив, находяща се на площад „Стефан Стамболов” № 1 в град Пловдив, етаж № 3 Зала №36.

            На заседанието  могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп да сградата, в която се извършва отварянето.

 

 


<-- Обратно към поръчката