Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-02-27 15:28:24
№ 20170214GTJX4423820

Описание:

„Изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по 7 обособени позиции:

 

Обособена позиция №1 Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 23, вх. „Е“; Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, р-н „Източен”, ул. „Радко Димитриев” 19-21;

Обособена позиция №2 Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица” № 38; Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Караджов” 13; Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Леонардо да Винчи” 49; Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Лев Толстой” № 30

Обособена позиция №3 Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, бул. „Източен”, бл. 111; Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр.Г.Данов” 4; Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Волга“ № 53;

Обособена позиция №4 Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив,
бул. „Дунав” 178, вх. Г; Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Ген. Д. Николаев” 22;

Обособена позиция №5 Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Кочо Честименски” 1;

Обособена позиция №6 Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив,
р-н „Централен”, ул. „Иван Радославов” № 13 и 15;

Обособена позиция №7 Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив,
р-н „Централен”, бул. „Шести Септември” № 2-4; Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Йордан Йовков” № 14.

 


Документи
33162017271502_Обявление за поръчка.pdf
34102017271502_Решение 17РОП17.pdf

ПубликацияДата
Документация за възлагане на обществена поръчка 2017-03-01 10:36:00
Решение за изменение 2017-03-16 10:26:00
Отговор на въпрос 2017-03-16 10:27:00
Количествена сметка за обект ул. Никола Караджов №13 2017-03-16 10:30:00
Отговор на въпрос 2017-03-31 16:47:00
Частично прекратяване 2017-04-03 13:32:00
Протокол от работата на комисията 2017-04-28 17:12:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2017-05-11 17:02:00
Решение за избор на изпълнители, протоколи и доклад от работата на комисията 2017-06-26 11:10:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „ЕЙ ДЖИ ЕЙЧ” ЕООД 2017-06-28 17:00:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ДАНЕЛ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ООД 2017-06-28 17:00:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ТОРИС БГ” ЕООД 2017-06-28 17:00:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „КАНТОС БГ” ЕООД 2017-06-28 17:00:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „КОНТУР 7” ЕООД 2017-06-28 17:05:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „РИАЛ СТЕЙТС” ЕООД 2017-06-28 17:05:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „Ф ИНВЕСТ” ЕООД 2017-06-28 17:05:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ИНЕРКОМ” ЕООД 2017-06-28 17:05:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „АВРАМОВ - 1” ЕООД 2017-06-28 17:05:00
Решение 17РОП17/12 от 13.10.2017 г. 2017-10-13 16:14:00

<-- Обратно към поръчки