Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Дата: 2017-05-11 17:02:00

Описание:

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), обявявам, че следващото заседание на Комисията, назначена със Заповед №17РОП17-7/11.04.2017 г. на Зам.-Кмет ОСУТСИ при община Пловдив във връзка с провеждане на обществена поръчка - откритата процедура  по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив по 7 обособени позиции”, открита с Решение №17РОП17/24.02.2017г. на Зам.-Кмет ОСУТСИ при община Пловдив, ще се проведе на 16.05.2017 г. (вторник) от 10:00 часа, в сградата на Община Пловдив, находяща се на площад „Стефан Стамболов” № 1 в град Пловдив. На това свое заседание, Комисията ще пристъпи към отваряне на ценовите предложение на допуснатите до този етап от процедурата участници.

            Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

С уважение,                         /П/

ТОДОР ТОДОРОВ

Директор на дирекция „Обществени поръчки”, Община Пловдив,

Председател на Комисията, назначена със Заповед №17РОП17-7/11.04.2017 г.  

 

11.05.2017г.

гр.Пловдив


Документи
14442017111705_СЪОБЩЕНИЕ-ЦЕНИ.pdf.p7s

<-- Обратно към поръчката