Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за подобряване на образователната инфраструктура на ПГХТТ – гр.Пловдив”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-02-16 17:15:00
№ 20170216aNIM4461726

Описание:

„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за подобряване на образователната инфраструктура на ПГХТТ – гр.Пловдив”

по Проект № BG16RFOP001-3.002-0034-С01 „Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – гр. Пловдив“, по Процедура BG16RFOP001-3.002 Подкрепа за професионалните училища в Република България, по ОПРР 2014-2020


Документи
45152017161702_Reshenie1.fed
45222017161702_Obqvlenie1.fed
45292017161702_Usloviq-Injenering.docx
45422017161702_Obrazci.docx
47392017161702_Договор смр.pdf
47462017161702_Образец ЕЕДОП.pdf
49182017161702_Tehn.Pasp.iObsledvane.rar
50352017161702_Архитектурно заснемане.rar

ПубликацияДата
Решение и Обявление 2017-02-16 17:15:00
Решение за изменение 2017-02-21 17:00:00
ЕЕДОП 2017-03-08 17:00:00
Протокол № 1 2017-04-26 17:00:00
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2017-06-02 15:00:00
Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка 2017-06-19 17:00:00
Доклад и Протоколи на комисия 2017-06-19 17:00:00
Обявление за възложена поръчка 2017-08-29 17:00:00
Договор 2017-08-29 17:00:00

<-- Обратно към поръчки