Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти, собственост на Община Пловдив“, по две обособени позиции, както следва:

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-05-02 13:00:00
№ 20170419Flpz4653245

Описание:

Обособена позиция №1: „Улично осветление и светофарни уредби“

Обособена позиция №2: „Общински предприятия, социални заведения и други обекти, собстевност на Община Пловдив.“Документи
03152017021405_Решение.PDF
03222017021405_Обявление.PDF

ПубликацияДата
Документация 2017-05-03 11:05:00
Работен вариант на Приложение №1 за ОП 1 и Приложение №2 за ОП 2 2017-05-05 14:48:00
Частично прекратяване 2017-05-22 16:31:00
Частично прекратяване 2017-06-08 11:05:00
Протокол №1 2017-06-15 16:34:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2017-06-23 14:59:00
Доклад и протоколи от работата на комисията 2017-07-10 13:38:00
Решение за определяне на изпълнител 2017-07-10 13:43:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "Мост Енерджи" АД 2017-07-12 10:20:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "Кумер" ЕООД 2017-07-12 10:24:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "Хидроенерджи" ООД 2017-07-12 10:27:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "Енерго- Про Енергийни услуги" ЕООД 2017-07-12 10:30:00
Прекратяване 2017-08-03 16:10:00
Обявление за възложена поръчка 2017-08-10 12:57:00

<-- Обратно към поръчки