Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти, собственост на Община Пловдив“, по две обособени позиции, както следва:

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "Мост Енерджи" АД

Дата: 2017-07-12 10:20:00

Описание:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На дата 10.07.2017 г. Ви е изпратено Решение №17РОП30(6)/10.07.2017г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор за стандартна балансираща група, за нуждите на обекти, собственост на Община Пловдив“ по Обособена позиция №2: „Общински предприятия, социални заведения и други обекти, собственост на Община Пловдив“ ,  открита с Решение №17РОП30/28.04.2017г. и публикувана в РОП под уникален номер 00267-2017-0031.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, на посочения адрес на електронна поща – office@mostenergy.eu.

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното: Решение №17РОП30(6)/10.07.2017г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор за стандартна балансираща група, за нуждите на обекти, собственост на Община Пловдив“ по Обособена позиция №2: „Общински предприятия, социални заведения и други обекти, собственост на Община Пловдив“, открита с Решение №17РОП30/28.04.2017г. и публикувана в РОП под уникален номер 00267-2017- 0031, се счита за надлежно връчено на „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 12.07.2017г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на съобщението с което Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №17РОП30(6)/10.07.2017г. и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 10.07.2017г.

 

 

 

С уважение,

ТОДОР ТОДОРОВ

Директор на дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив


Документи
34342017121007_Съобщение Мост Енерджи АД.PDF

<-- Обратно към поръчката