Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Изпълнение на строителство за обновяване на ДЯ „Детски Смях“ – гр. Пловдив, в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-08-08 11:29:42
№ 20180802VPBN6875360

Описание:

Предметът на поръчката включва изпълнение на строителни и монтажни работи, свързани с основен ремонт, реконструкция, благоустрояване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата и прилежащото дворно место на  ДЯ „Детски Смях“ – гр. Пловдив. 


ПубликацияДата
Решение за откриване, обявление и документация за обществената поръчка 2018-08-08 11:22:00
Разяснения по условията на обществената поръчка 2018-08-27 16:18:00
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2018-09-12 15:37:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2018-10-03 13:54:00
Решение за определяне на изпълнител и документи от работата на комисията 2018-10-15 16:04:00
Договор и обявление за възложена поръчка 2018-11-09 11:25:00

<-- Обратно към поръчки