Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Изпълнение на строителство за обновяване на ДЯ „Детски Смях“ – гр. Пловдив, в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив

Решение за откриване, обявление и документация за обществената поръчка

Дата: 2018-08-08 11:22:00

Описание:

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:
ЧАСТ I: УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ
ЧАСТ ІІ: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ЧАСТ IІІ: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ЧАСТ ІV: МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
ЧАСТ V: ОБРАЗЦИ
    EДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (формати *.docx и *.xml)
    ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (формат *.docx)
    ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (формат *.docx)
    КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЧАСТ І (формат *.xls)
    КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЧАСТ ІІ (формат *.xls)
ЧАСТ VІ: ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ


Документи
33232018081108_Решение-за-откриване.pdf
33272018081108_Обявление за поръчка.pdf
33332018081108_І-Условия-и-указания.pdf
33372018081108_ІІ-Технически-спецификации.pdf
33422018081108_ІІІ-Проект-на-договор.pdf
33462018081108_ІV-Методика-за-комплексна-оценка.pdf
33512018081108_V-Образци.rar
34442018081108_VІ-Инвестиционни-проекти.rar

<-- Обратно към поръчката