Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставки на мебелировка за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена 2019-2020

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-11-14 10:29:07
№ 20181030ivmO7244159

Описание:

Дейностите, предмет на поръчката, се изразяват в периодични доставки (вкл. сглобяване и/или монтаж в приложимите случаи) на различни видове мебелировка, разпределени в две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Модулни мебели и друга мебелировка за офиса и домакинството

Обособена позиция №2: Столове 


ПубликацияДата
Решение за откриване, обявление и документация за обществената поръчка 2018-11-14 10:31:00
Решение за определяне на изпълнители и документи от работата на комисията 2019-01-04 11:36:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участниците, които не са получили решението на възложителя 2019-01-07 09:21:00
Договори и обявление за възлагане на поръчката по двете обособени позиции 2019-03-21 17:05:00

<-- Обратно към поръчки