Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставки на мебелировка за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена 2019-2020

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участниците, които не са получили решението на възложителя

Дата: 2019-01-07 09:21:00

Описание:

ДО:

БГ ТЕЛЕКОМ ЕООД

ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД

СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД

КООПЕРАЦИЯ ПАНДА

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Уважаеми дами и господа,

На дата 04.01.2019 г., Ви е изпратено Решение №18РОП103(2)/04.01.2019г. за определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Доставки на мебелировка за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена 2019-2020” и уникален номер в РОП 00267-2018-0116, съдържаща следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Модулни мебели и друга мебелировка за офиса и домакинството; Обособена позиция №2: Столове;

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща.

Към 17:15 часа на 04.01.2019 г. не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП и предварително обявените условия на поръчката, Ви уведомявам за следното:

Решение №18РОП103(2)/04.01.2019г. Ви е надлежно връчено считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 07.01.2019г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решението, както и до документите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към преписката на обществената поръчка.

 

С уважение,

 

Тодор Тодоров             

Директор на дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив

гр. Пловдив

07.01.2019 г.


Документи
26552019070901_СЪОБЩЕНИЕ-43-4_signed.pdf

<-- Обратно към поръчката