Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Строителство и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: "Плувен комплекс с 50-метров басейн в част от кв. 4 по плана на СК "Отдих и култура", гр. Пловдив“ по две обособени позиции:

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-04-01 10:43:42
№ 20181227rqyf7536854

Описание:

Обособена позиция № 1: „Строителство на обект: "Плувен комплекс с 50-метров басейн в част от кв. 4 по плана на СК "Отдих и култура", гр. Пловдив“ (ОП 1);

Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: "Плувен комплекс с 50-метров басейн в част от кв. 4 по плана на СК "Отдих и култура", гр. Пловдив“ (ОП 2);


Документи
46062019011004_Решение за откриване на процедура - басейн младост.PDF
46132019011004_Обявление за поръчка - басейн младост.PDF
46212019011004_ДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf
46302019011004_ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ОП1.pdf
46372019011004_ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ОП2.pdf
46472019011004_Техническо предложение ОП1- Приложение №3.1..docx
46532019011004_Техническо предложение ОП2- Приложение №3.2 (1).docx
47012019011004_Ценово предложение ОП1 - Приложение №4.1..docx
47092019011004_Ценово предложение ОП2- Приложение №4.2.docx
47362019011004_KSS_Basein- приложение към Ценово по ОП1.xls
49172019011004_espd-request.xml
49332019011004_espd-request.xml
51412019011004_ESPD-BG1.doc
rs-196-03-08-2017-obekt-22.pdf
PBZ-PUSO-CDs.zip
CDs.zip
02162019011304_tech-specs-consultant-mladost.pdf
48262019021004_tech-specs-mladost.pdf
32052019021304_Методика за оценка СМР БАСЕЙН.docx

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2019-04-18 13:45:00
Отговор на въпрос 2019-04-19 17:10:00
Протокол от работата на комисията 2019-05-17 14:05:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 2019-07-03 14:45:00
Решение за избор на изпълнител 2019-08-05 15:20:00
Протокол № 2 и № 3 от работата на комисията 2019-08-05 15:20:00
Доклад от работата на комисията 2019-08-05 15:20:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2019-08-06 16:25:00
Обявление за възложена поръчка 2019-11-28 15:55:00
Договори за обществена поръчка 2019-11-28 16:00:00
Обявление за изменение на договор 2020-03-16 14:13:00

<-- Обратно към поръчки