Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставка на оборудване, машини, съоръжения и обзавеждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-02-22 12:06:30
№ 20190218PrEc7892148

Описание:ПубликацияДата
ДОКУМЕНТАЦИЯ 2019-02-22 12:10:00
РАБОТНИ ПРОЕКТИ 2019-02-22 14:15:00
разяснение 2019-02-28 14:05:00
е-ЕЕДОП 2019-02-22 12:10:00
разяснение 2019-03-15 17:35:00
протокол 1 от работата на комисията 2019-03-29 19:10:00
съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-04-09 17:40:00
доклади и протоколи от работата на комисията 2019-05-21 20:45:00
решение за избор на изпълнител 2019-05-21 20:45:00
съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2019-05-21 21:00:00
обявление за възложена поръчка 2019-08-12 18:00:00
обявление за приключил договор 2020-02-25 17:00:00
Договор № 19ДГ821 От дата: 2019-08-09 2019-08-12 18:10:00

<-- Обратно към поръчки