Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставка на оборудване, машини, съоръжения и обзавеждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци

съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Дата: 2019-05-21 21:00:00

Описание:

ДО

„Екселор Холдинг Груп“ ЕООД

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На дата 21.04.2019 г. Ви е изпратено Решение №19РОП18-15/21.05.2019г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване, машини, съоръжения и обзавеждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, открита с Решение №19РОП18/20.02.2019г.

 

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща.

 

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

 

Решение №19РОП18-15/21.05.2019г.  за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване, машини, съоръжения и обзавеждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, открита с Решение №19РОП18/20.02.2019г., се счита за надлежно връчено, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 21.05.2019г.

 

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №19РОП18-15/21.05.2019г., което е публикувано към настоящата преписка с публикация от дата 21.05.2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение,

 

Василка Чопкова

Ръководител на проект


<-- Обратно към поръчката