Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„СМР на обект „Многофункционална спортна зала към ЕГ „Иван Вазов“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-03-13 16:43:02
№ 20190307xdVL7983507

Описание:Документи
44592019131603_Решение за откриване на процедура .PDF
45052019131603_Обявление за поръчка.PDF
45122019131603_Документация.pdf
45232019131603_Договор за възлагане на обществена поръчка за строителство.pdf
45292019131603_Техническо предложение.docx
45332019131603_Ценово предложение.docx
45372019131603_КСС.xlsx
45442019131603_ESPD-BG1.doc
45472019131603_espd-request.zip
45552019131603_tech-specs-sportna-zala-EG-Ivan-Vazov-rev.pdf
46202019131603_rs-234-EG-Ivan-Vazov-rev (1).pdf
46352019131603_zala-ruska-gimnazia-cd-rev.zip

ПубликацияДата
Методика за оценка 2019-03-13 16:53:00
Отговор на въпрос 2019-03-21 15:40:00
Протокол № 1 от работата на комисията 2019-05-21 17:27:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-06-11 16:55:00
Протоколи и доклад от работата на комисията 2019-06-26 12:04:00
Решение за избор на изпълнител 2019-06-26 12:05:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО УЧАСТНИЦИТЕ, КОИТО НЕ СА ПОЛУЧИЛИ РЕШЕНИЕ №19РОП-26(5) ОТ 26.06.2019 Г. 2019-06-26 17:09:00
Обявление за възложена поръчка 2019-10-04 13:53:00
Договор № 19ДГ-949/20.09.2019г. 2019-10-04 13:54:00
Анекс №19ДГ-949(1)/05.11.2021 г. 2021-11-05 10:40:00
Обявление за изпълнен договор 2021-11-10 13:45:00

<-- Обратно към поръчки