Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Изграждане на нова сграда за 6 (шест) градински групи на ДГ „Каменица“ – в изпълнение на проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 (две) детски градини в град Пловдив“...

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-01-03 17:15:00
№ 20191228lohi9116108

Описание:

Пълното наименование на процедурата е: „Изграждане на нова сграда за 6 (шест) градински групи на ДГ „Каменица“ – в изпълнение на проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 (две) детски градини в град Пловдив“, по Процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“ – ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“


Документи
56252020031801_ПРОЕКТ.rar
56502020031801_Акт за собственост-ДГ-Каменица.pdf
57102020031801_Презаверено РС_Каменица.pdf
14352020031901_Решение за откриване-edited.pdf
14382020031901_Обявление-edited.pdf
14412020031901_Указания за участие.pdf
14452020031901_Приложение № 1 - Технически спецификации.pdf
14482020031901_Приложение № 2 - Методика за оценка.pdf
14512020031901_Приложение № 3 - Проектодоговор.pdf
15022020031901_espd-request.zip
15062020031901_Количествена сметка.xls
15272020031901_Образец № 1 - Заявление за участие.docx
15292020031901_Образец № 2- Списък на документите.docx
15322020031901_Образец № 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx
15352020031901_Образец № 4 - Ценово предложение.docx
15392020031901_Образец № 5 - Декларация за конфиденциалност.docx
15412020031901_Образец № 6 - Декларация спазени задължения.docx
15442020031901_Образец_КСС.xls
06222020061101_Образец № 3а - Декларация за публикуван ЕЕДОП.docx

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2020-01-14 16:00:00
Решение за изменение 2020-01-20 10:50:00
Отговор на въпрос 2020-01-20 16:10:00
Изменени документи 2020-01-21 10:20:00
Отговор на въпрос 2020-02-03 16:35:00
Отговор на въпрос 2020-02-10 15:45:00
Отговор на въпрос 2020-02-14 15:15:00
Отговор на въпрос 2020-02-14 17:00:00
Отговор на въпрос 2020-02-17 17:00:00
Протокол № 1 2020-06-05 15:10:00
Съобщение отваряне ценови предложения 2020-07-24 16:37:00
Доклад и протоколи на комисията 2020-08-28 15:45:00
Решение 2020-08-28 15:48:00
Договор за възлагане на обществена поръчка 2021-04-29 14:31:00
Обявление за възложена поръчка 2021-04-29 14:36:00

<-- Обратно към поръчки