Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Изграждане на многофункционален спортен комплекс към Център за грижа за младежи в риск в УПИ II-спортни дейности публичен достъп, кв. 2 по плана на Спортен комплекс „Отдих и култура“, гр. Пловдив

Решение за промяна и променени документи

Дата: 2015-02-13 11:51:00

Описание:

Решение за промяна №15РОП9(2)/13.02.2015г. и променен документ - "Количествено-стойностна сметка" - Приложение №8а към документацията за участие. (Във формат *.pdf и *.xlsx) 


Документи
04112015131202_15ROP9-2-13.02.15.pdf
04182015131202_Приложение-8а-променено.pdf
04242015131202_Приложение-8а-променено.xlsx

<-- Обратно към поръчката