Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / ДОСТАВКИ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА

Решение за откриване, обявление и документация за обществената поръчка

Дата: 2018-02-21 11:12:00

Описание:

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

с предмет:
 „ДОСТАВКИ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА“
съдържаща обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Доставки и гаранционна поддръжка на компютърна техника и принадлежности за администрацията  (ОП 1)
Обособена позиция № 2: Доставка на компютърна техника и оборудване за административни цели по проект „Интегриран проект за водите на гр. Пловдив - етап І (ОП 2)

ЧАСТ I: УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ
ЧАСТ ІІ: ПРОЕКТИ НА ДОГОВОРИ
ЧАСТ IІІ: ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1.1 – ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОП 1
Приложение №1.2 – ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОП 2
Приложение №2.1 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП 1 (образец)
Приложение №2.2 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП 2 (образец)
Приложение №3.1 – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП 1 (образец)
Приложение №3.2 – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП 2 (образец)
Приложение №4EДИНЕН ЕВРопЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (образец) 


Документи
15272018211102_Reshsnie-otkrivane-PK.PDF
15302018211102_Obiavlenie-otkrivane-PK.pdf
15352018211102_І-Условия-и-указания.pdf
15412018211102_ІІ-Проекти-на-договори.pdf
15462018211102_ІІІ-1-Технически-спецификации.pdf
15522018211102_ІІІ-2-4-Образци.rar

<-- Обратно към поръчката