Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

ДОСТАВКИ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-02-21 09:48:44
№ 20180124wDhb5851258

Описание:

Дейностите, предмет на поръчката, се изразяват в доставки  и гаранционна поддръжка на компютърна техника, оборудване и принадлежности разпределени в две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Доставки и гаранционна поддръжка на компютърна техника и принадлежности за администрацията  (ОП 1)

Обособена позиция № 2: Доставка на компютърна техника и оборудване за административни цели по проект „Интегриран проект за водите на гр. Пловдив - етап І (ОП 2)


ПубликацияДата
Решение за откриване, обявление и документация за обществената поръчка 2018-02-21 11:12:00
Решение за прекратяване на процедурата по обособена позиция № 1 2018-03-02 14:29:00
Обявление за прекратяване на процедурата по обособена позиция № 1 2018-03-06 09:56:00
Решение за определяне не изпълнител по обособена позиция № 2 и протокол от работата на комисията 2018-03-26 15:44:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участниците, които не са получили решението за определяне на изпълнител 2018-03-26 17:05:00
Договор и обявление за възлагане на поръчката по ОП 2 2018-06-21 09:52:00
Обявление за приключил договор 2018-08-08 17:24:00

<-- Обратно към поръчки