Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / ДОСТАВКИ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участниците, които не са получили решението за определяне на изпълнител

Дата: 2018-03-26 17:05:00

Описание:

Уважаеми дами и господа,

Днес на дата 26.03.2018 г., в 8:47 часа, Ви е изпратено Решение №18РОП14(4)/23.03.2018г. за определяне на изпълнител по обособена позиция № 2 на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКИ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА” и уникален номер в РОП 00267-2018-0014.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща.

Към 17:00 часа на 26.03.2018 г. не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП и условията описани в електронното съобщение за връчване, Ви уведомявам за следното:

Решение №18РОП14(4)/23.03.2018г. Ви е надлежно връчено считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 26.03.2018г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решението, както и до документите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 26.03.2018г.

 

С уважение,

Тодор Тодоров           

Директор на дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив

гр. Пловдив

26.03.2018 г.


Документи
01082018261703_SAOBSHTENIE-43-4.pdf

<-- Обратно към поръчката