Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ПЛОВДИВ - ИНЖЕНЕРИНГ

Съобщение по чл. 203 от ЗОП

Дата: 2018-04-13 13:20:00

Описание:

Изх. №18РОП17-25

13.04.2018 г.

 

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Реконструкция, модернизация и доизграждане на

пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив - инженеринг”

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 203 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

           Във връзка с разпоредбите на чл. 203, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП и методическо указание  № МУ–3/22.05.2017г. на Агенцията по обществени поръчки, Ви уведомяваме за следното:

            На дата 13.04.2018г.  в Община Пловдив е постъпила жалба с Вх.№ 18РОП17-(25)/13.04.2018 г. срещу разяснение с изх.№18РОП17(23)/10.04.2018г. Жалбата е регистрирана и в Комисия за защита на конкуренцията под   Жалба № ВХР-794-13.04.2018 г., като в нея се съдържа искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“.

            С оглед на гореизложеното всички действия по хода на процедурата се преустановяват до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

             В случай, че искането за временна мярка бъде отхвърлено, сроковете за подаване на оферти ще бъдат удължени в съответствие с разпоредбите на чл. 100, ал. 11 от ЗОП и чл. 28, ал. 5 от ППЗОП.


<-- Обратно към поръчката