Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ПЛОВДИВ - ИНЖЕНЕРИНГ

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-03-08 13:00:00
№ 20180201Sust5884685

Описание:Документи
54262018081203_Dokumentacia PSOV Plovdiv - 080318.rar
24422018081303_espd-request.xml

ПубликацияДата
РАЗЯСНЕНИЕ 18РОП17(10) ОТ 23.03.2018 2018-03-23 14:05:00
Разяснения 18РОП17-20 от 30.03.2018 2018-03-30 13:30:00
РАЗЯСНЕНИЕ 18РОП17(23) ОТ 10.04.2018 2018-04-10 12:05:00
Съобщение по чл. 203 от ЗОП 2018-04-13 13:20:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 2018-05-17 12:10:00
Съобщение по чл. 203 от ЗОП 2018-05-21 15:50:00
Решение за изменение 2018-08-06 13:05:00
Съобщение по чл. 203 от ЗОП 2018-08-30 15:10:00
Информация при производство по обжалване 2018-09-04 12:00:00
Протокол от работата на комисията 2019-04-18 14:36:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-06-07 14:45:00
Решение 18РОП17-78 от 01.07.2019 г., Доклад и протокол от работата на комисията 2019-07-01 14:33:00
Съобщение по чл. 43 ал. 4 от ЗОП до "Строително Предприемачески Холдинг" ЕООД 2019-07-01 17:05:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2020-03-23 12:10:00
ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 2020-03-27 16:05:00
Договор № 20ДГ-110 От дата: 2020-02-26 2020-03-23 13:25:00

<-- Обратно към поръчки