Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Изпълнение на строителство за обновяване на детски градини и ясла в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив

Документация за обществената поръчка

Дата: 2018-04-20 10:48:00

Описание:

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ I: УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ
ЧАСТ ІІ: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ЧАСТ IІІ: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ЧАСТ ІV: МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
ЧАСТ V: ОБРАЗЦИ

    EДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (формати *.docx и *.xml)
    ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (формат *.docx)
    ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (формат *.docx)
    КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ОП 1 (формат *.xls)
    КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ОП 2 (формат *.xls)
    КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ОП 3 (формат *.xls)

ЧАСТ VІ: ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ


Документи
59032018201004_VІ-ПРОЕКТ-ОП1-ДЕТСКИ-СМЯХ-ПК.rar
59402018201004_VІ-ПРОЕКТ-ОП2-ПЕРУНИКА-ПК.rar
01022018201104_VІ-ПРОЕКТ-ОП3-СНЕЖАНКА-ПК-1.rar
01522018201104_VІ-ПРОЕКТ-ОП3-СНЕЖАНКА-ПК-2.rar
02042018201104_V-Образци.rar
02132018201104_ІV-Методика-за-комплексна-оценка.pdf
02182018201104_ІІІ-Проект-на-договор.pdf
02242018201104_ІІ-Технически-спецификации.pdf
02292018201104_І-Условия-и-указания.pdf

<-- Обратно към поръчката