Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Изпълнение на строителство за обновяване на детски градини и ясла в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-04-20 10:44:51
№ 20180416qpmr6368913

Описание:

Предметът на поръчката включва изпълнение на строителни и монтажни работи, свързани с основен ремонт, реконструкция, благоустрояване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите и прилежащите дворни места на  ДЯ „Детски Смях“, ЦДГ „Перуника“ и ЦДГ „Снежанка“ – гр. Пловдив, разпределени в  обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Обновяване на ДЯ „Детски Смях“ – гр. Пловдив (ОП 1)
Обособена позиция № 2: Обновяване на ЦДГ „Перуника“ – гр. Пловдив (ОП 2)
Обособена позиция № 3: Обновяване на ЦДГ „Снежанка“ – гр. Пловдив (ОП 3)


ПубликацияДата
Решение за откриване и обявление за обществената поръчка 2018-04-20 10:44:00
Документация за обществената поръчка 2018-04-20 10:48:00
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП 2018-04-20 10:40:00
Разяснения по условията на обществената поръчка 2018-05-14 16:34:00
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2018-06-01 15:26:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2018-07-04 09:13:00
Решение за определяне на изпълнители и частично прекратяване и документи от работата на комисията 2018-07-18 10:43:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участниците, които не са получили решението на възложителя 2018-07-18 16:49:00
Договори и обявление за възлагане на поръчката 2018-09-03 11:40:00

<-- Обратно към поръчки