Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Изпълнение на строителство за обновяване на детски градини и ясла в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Дата: 2018-04-20 10:40:00

Описание:

Уважаеми дами и господа,
На основание чл. 24, ал. 1, т. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 29, ал. 1 от ППЗОП, Ви информираме, че при подготовката на документациите за обществени поръчки, във връзка с реализирането на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив” по Оперативна Програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г., са участвали външни лица, а именно: „Д ЕНД Д КОНСУЛТИНГ“ ООД, ЕИК: 175400479 – изпълнител по договор за услуга №16ДГ728/17.08.2016г.
За допълнителна информация на място: гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1 – Община Пловдив, дирекция „Обществени поръчки“. 


<-- Обратно към поръчката