Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: Реконструкция и обновяване на паркова площ, гр. Пловдив, р-н Източен, УПИ І 21 - общ. зеленина, кв.12 по плана на кв. "Гладно поле

Съобщение за отваряне не ценовите оферти

Дата: 2015-06-05 11:21:00

Описание:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че ценовите оферти на участниците в обществената поръчка ще бъдат отворени и оповестени на 10.06.2015г. от 13:00 часа в стая №36, ет.3 от Административната сграда на Община Пловдив,  находяща се на адрес: гр.Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват лицата, посочени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.


Документи
29362015051106_SAOBSHTENIE-CENI-0019.pdf

<-- Обратно към поръчката