Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация)“ по три обособени позиции

съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Дата: 2018-10-30 17:20:00

Описание:

ДО

Издателска къща „Св. Георги Победоносец“ ЕООД

„Хермес медиа адвертайзинг анд консултингс“ ЕООД

„Ламбаджиев стандарт“ ООД

„Ивентиво“ ЕООД

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На дата 29.10.2018 г. Ви е изпратено Решение №18РОП75-8/29.10.2018г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация)“ по три обособени позиции, открита с Решение №18РОП75/31.07.2018г.

 

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертите Ви адрес на електронни пощи.

 

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

 

Решение №18РОП75-8/29.10.2018г.  за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация)“ по три обособени позиции, открита с Решение №18РОП75/31.07.2018г., се счита за надлежно връчено, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 30.10.2018г.

 

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №18РОП75-8/29.10.2018г., доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 29.10.2018г.


<-- Обратно към поръчката