Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Проектиране и изграждане на съпътстваща техническа инфраструктура

съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Дата: 2019-04-12 18:20:00

Описание:

ДО

 

 „Герт Груп“ ЕООД

ДЗЗД „Ахрида Билдинг“

„Инфинит Енерджи“ ООД

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На дата 12.04.2019 г. Ви е изпратено Решение №19РОП7-4/12.04.2019г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изграждане на съпътстваща техническа инфраструктура, открита с Решение №19РОП7/30.01.2019г.

 

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертите Ви адрес на електронни пощи.

 

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

 

Решение №19РОП7-4/12.04.2019г.  за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изграждане на съпътстваща техническа инфраструктура“, открита с Решение №19РОП7/30.01.2019г., се счита за надлежно връчено, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 12.04.2019г.

 

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №19РОП7-4/12.04.2019г., което е публикувано към настоящата преписка с публикация от дата 12.04.2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение,

 

Василка Чопкова

Ръководител на проект


<-- Обратно към поръчката