Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Изпълнение на строителство за изграждане на нова детска градина по проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив”

Документация за обществената поръчка - Части І - V

Дата: 2019-05-14 10:54:00

Описание:

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Част І:

Условия и указания

І. Общи условия и административни изисквания

ІІ. Условия на обществената поръчка

ІІІ. Указания за подготовка на офертата

ІV. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите

V. Комуникация и друга информация

Част ІІ:

Технически спецификации

Част ІІІ:

Проект на договор

Част ІV:

Образци

Единен европейски документ за обществени поръчки

Техническо предложение

Ценово предложение

Количествено-стойностна сметка

Декларация по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП

Част V:

Методика за оценка

Част VІ:

Инвестиционен проект


Документи
59232019141005_І-Условия-и-указания.pdf
59282019141005_ІІ-Технически-спецификации.pdf
59322019141005_ІІІ-Проект-на-договор.pdf
59372019141005_ІV-Образци.rar
12062019141105_V-Методика-за-оценка.pdf

<-- Обратно към поръчката