Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Изграждане на многофункционален спортен комплекс към Център за грижа за младежи в риск в УПИ II-спортни дейности публичен достъп, кв. 2 по плана на Спортен комплекс „Отдих и култура“, гр. Пловдив

Освобождаване на гаранция за изпълнение

Дата: 2015-12-09 13:19:00

Описание:

Гаранцията за изпълнение на договор №15ДГ515/11.06.2015г. е освободена на 07.12.2015г. на основание цялостното изпълнение предмета на договора и въвеждането на обекта в експлоатация с удостоверение №131/23.11.2015г. , издадено от главния архитект на Община Пловдив. (съгласно чл. 10, ал. 2 от Договора)


<-- Обратно към поръчката