Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: Реконструкция и обновяване на паркова площ, гр. Пловдив, р-н Източен, УПИ І 21 - общ. зеленина, кв.12 по плана на кв. "Гладно поле

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение

Дата: 2016-01-15 08:55:00

Описание:

На 29.12.2015 г. на основание чл. 63 от ЗОП и чл. 14, ал. 2 от договора се освобождава гаранция за изпълнение в размер на 11 577,14 лв.


<-- Обратно към поръчката