Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИ ОТ НПЕЕМЖС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-10-16 13:59:50
№ 20171004vYkp5394365

Описание:

Дейностите, предмет на поръчката се изразяват в услуги, свързани с оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняването на строителен надзор и инвеститорски контрол на обекти от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Пловдив, разпределени в четири обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Обекти в район „Източен“ и район „Северен“ (ОП 1)

Обособена позиция № 2 – Обекти в район „Южен“ (ОП 2)

Обособена позиция № 3 – Обекти в район „Западен“ (ОП 3)

Обособена позиция № 4 – Обекти в район „Тракия“ (ОП 4)


ПубликацияДата
Решение за откриване и обявление за обществената поръчка 2017-10-16 13:46:00
Документация за обществената поръчка 2017-10-17 10:32:00
Разяснения по условията на обществената поръчка 2017-11-09 16:25:00
Решение за определяне на изпълнители и документи от работата на комисията по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 2017-12-22 10:21:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участниците, които не са получили решението за определяне на изпълнители 2017-12-22 17:19:00
Договори и обявление за възлагане на поръчката по ОП 2, ОП 3 и ОП 4 2018-02-28 11:13:00
Договор и обявление за възлагане на поръчката по ОП 1 2018-03-09 15:40:00

<-- Обратно към поръчки