Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Доставка и монтаж на специфично оборудване за учебни кабинети обзавеждане за учебни кабинети за ПГХТТ – гр. Пловдив” , в три обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-11-30 16:50:00
№ 20171129Kaqm5643479

Описание:

Доставка и монтаж на специфично оборудване за учебни кабинети обзавеждане за учебни кабинети за ПГХТТ – гр. Пловдив, в три обособени позиции,

1. Доставка и монтаж на специфично оборудване за учебни кабинети;

2. Допълване към съществуваща соларна инсталация;

3. Доставка и монтаж на слънчеви панели за битова топла вода;

по Проект № BG16RFOP001-3.002-0034-С01 „Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – гр. Пловдив“, по Процедура BG16RFOP001-3.002 Подкрепа за професионалните училища в Република България, по ОПРР 2014-2020


Документи
00242017301711_Решение за откриване.pdf
04252017301711_Обявление.pdf
05212017301711_Документация.docx
05392017301711_Obrazci.docx
05542017301711_ЕЕДОП.doc
06072017301711_Образци - ЦЕНОВО по позиции - поз.1.xls
06132017301711_Образци - ЦЕНОВО по позиции - поз.2.xls
06172017301711_Образци - ЦЕНОВО по позиции - поз.3.xls
06312017301711_Dogovor-Proekt.docx

ПубликацияДата
Прекратяване 2018-01-26 10:12:00

<-- Обратно към поръчки